คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.pdf
ขนาดไฟล์ 4.54 MB
ดาวน์โหลด 568 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการประเมินผู้ป่วยแรกรับ งานผู้ป่วยนอก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

แนวทางการประเมินผู้ป่วยแรกรับ งานผู้ป่วยนอก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 621 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการรับใหม่ผู้ป่วยคลอด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

แนวทางการรับใหม่ผู้ป่วยคลอด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการด้านกฎหมาย

001 กระบวนการด้านกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 685 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการวิจัย

002 กระบวนการวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 367 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) จริยธรรมการวิจัย

003 วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) จริยธรรมการวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.88 MB
ดาวน์โหลด 388 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ

004 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 349 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานรายงานการเงินประจำปี

005 กระบวนงานรายงานการเงินประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 332 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการจัดหางานพัสดุ (งบลงทุน)

006 กระบวนการจัดหางานพัสดุ(งบลงทุน).pdf
ขนาดไฟล์ 59.27 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานรายงานฐานะเงินทดรองราชการ

007 กระบวนงานรายงานฐานะเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 335 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการเงินยืมราชการ

008 กระบวนการเงินยืมราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 362 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

009 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.82 MB
ดาวน์โหลด 344 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่