คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

คู่มือพรบ Milk code

คู่มือพรบ Milk code
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คลินิกกฎหมาย - ให้คำแนะนำปรึกษาหารือ (กกม)

คลินิกกฎหมาย - ให้คำแนะนำปรึกษาหารือ (กกม)
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนงานสารบรรณกรมอนามัย

ขั้นตอนงานสารบรรณกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการลา ฝึกอบรม สัมมนา (ศรป.)

ขั้นตอนการลา ฝึกอบรม สัมมนา (ศรป.)
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา (สอน)

การรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา (สอน)
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การแจ้งเป็นหน่วยงานจัดอบรมตามกฎกระทรวง (สอน.)

การแจ้งเป็นหน่วยงานจัดอบรมตามกฎกระทรวง (สอน.)
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานการบริการงานรังสีวิทยา รพ สส ศอ 7 ขอนแก่น

กระบวนงานการบริการงานรังสีวิทยา รพ สส ศอ 7 ขอนแก่น
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง พรบ สาธารณสุข (กกม)

กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง พรบ สาธารณสุข (กกม)
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการพัฒนากฎหมาย (กกม)

กระบวนการพัฒนากฎหมาย (กกม)
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.pdf
ขนาดไฟล์ 4.54 MB
ดาวน์โหลด 905 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการประเมินผู้ป่วยแรกรับ งานผู้ป่วยนอก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

แนวทางการประเมินผู้ป่วยแรกรับ งานผู้ป่วยนอก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 3225 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการรับใหม่ผู้ป่วยคลอด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

แนวทางการรับใหม่ผู้ป่วยคลอด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 354 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่