คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.pdf
ขนาดไฟล์ 4.54 MB
ดาวน์โหลด 723 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการประเมินผู้ป่วยแรกรับ งานผู้ป่วยนอก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

แนวทางการประเมินผู้ป่วยแรกรับ งานผู้ป่วยนอก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 926 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการรับใหม่ผู้ป่วยคลอด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

แนวทางการรับใหม่ผู้ป่วยคลอด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการด้านกฎหมาย

001 กระบวนการด้านกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 1011 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการวิจัย

002 กระบวนการวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 406 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) จริยธรรมการวิจัย

003 วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) จริยธรรมการวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.88 MB
ดาวน์โหลด 433 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ

004 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 393 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานรายงานการเงินประจำปี

005 กระบวนงานรายงานการเงินประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 351 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการจัดหางานพัสดุ (งบลงทุน)

006 กระบวนการจัดหางานพัสดุ(งบลงทุน).pdf
ขนาดไฟล์ 59.27 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานรายงานฐานะเงินทดรองราชการ

007 กระบวนงานรายงานฐานะเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 353 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการเงินยืมราชการ

008 กระบวนการเงินยืมราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 394 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

009 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.82 MB
ดาวน์โหลด 369 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่