คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.pdf
ขนาดไฟล์ 4.54 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการประเมินผู้ป่วยแรกรับ งานผู้ป่วยนอก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

แนวทางการประเมินผู้ป่วยแรกรับ งานผู้ป่วยนอก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการรับใหม่ผู้ป่วยคลอด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

แนวทางการรับใหม่ผู้ป่วยคลอด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการด้านกฎหมาย

001 กระบวนการด้านกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 341 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการวิจัย

002 กระบวนการวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 301 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) จริยธรรมการวิจัย

003 วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) จริยธรรมการวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.88 MB
ดาวน์โหลด 285 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ

004 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 287 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานรายงานการเงินประจำปี

005 กระบวนงานรายงานการเงินประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 276 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการจัดหางานพัสดุ (งบลงทุน)

006 กระบวนการจัดหางานพัสดุ(งบลงทุน).pdf
ขนาดไฟล์ 59.27 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานรายงานฐานะเงินทดรองราชการ

007 กระบวนงานรายงานฐานะเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 287 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการเงินยืมราชการ

008 กระบวนการเงินยืมราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 303 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

009 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.82 MB
ดาวน์โหลด 288 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่