คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.pdf
ขนาดไฟล์ 4.54 MB
ดาวน์โหลด 830 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการประเมินผู้ป่วยแรกรับ งานผู้ป่วยนอก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

แนวทางการประเมินผู้ป่วยแรกรับ งานผู้ป่วยนอก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 1695 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการรับใหม่ผู้ป่วยคลอด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

แนวทางการรับใหม่ผู้ป่วยคลอด ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการด้านกฎหมาย

001 กระบวนการด้านกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 1360 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการวิจัย

002 กระบวนการวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 452 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) จริยธรรมการวิจัย

003 วิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) จริยธรรมการวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.88 MB
ดาวน์โหลด 498 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ

004 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 444 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานรายงานการเงินประจำปี

005 กระบวนงานรายงานการเงินประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 379 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการจัดหางานพัสดุ (งบลงทุน)

006 กระบวนการจัดหางานพัสดุ(งบลงทุน).pdf
ขนาดไฟล์ 59.27 MB
ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานรายงานฐานะเงินทดรองราชการ

007 กระบวนงานรายงานฐานะเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 379 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการเงินยืมราชการ

008 กระบวนการเงินยืมราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 421 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

009 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.82 MB
ดาวน์โหลด 401 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่