คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน

013 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 446 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงานการตามพรบ.การสาธารณสุข พศ.2535

014 คู่มือการปฏิบัติงานการตามพรบการสาธารณสุขพศ2535.pdf
ขนาดไฟล์ 5.94 MB
ดาวน์โหลด 302 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยง

015 คู่มือเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.12 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ระดับหน่วยงาน

016 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flowchart งานผลิตข่าว

017 Flowchart งานผลิตข่าว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flowchartการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

018 Flowchartการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flowchartสื่อสารความเสี่ยง

019 Flowchartสื่อสารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

020 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

021 กระบวนงานรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการประเมินและรับรองอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

022 กระบวนการประเมินและรับรองอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่