คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

การรับสมัครเด็กปฐมวัย

การรับสมัครเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 4.49 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริการรักษาและป้องกันคลินิกส่งเสริมสุขภาพ

การบริการรักษาและป้องกันคลินิกส่งเสริมส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการให้บริการการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการให้บริการการรับรองมาตรฐานคุณภา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถิติการให้บริการของศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566

สถิติการให้บริการของศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถิติผู้รับบริการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

สถิติผู้รับบริการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถิติผู้รับบริการคลินิกทันตกรรม ประจำปี 2566

สถิติผู้รับบริการคลินิกทันตกรรม ประจำปี 2566
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถิติให้บริการศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัย ประจำปี 2566

สถิติให้บริการศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัย ประจำปี 2566
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสถิติการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ---

ข้อมูลสถิติการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ---
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกรมอนามัย ประจำปี 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกรมอนามัย ประจำปี 2565
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และชุดทดสอบภาคสนามของกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และชุดทดสอบภาคสนามของกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัย (วัลลภ ไทยเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัย (วัลลภ ไทยเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 266 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการรับสมัครเด็กปฐมวัย

ขั้นตอนการรับสมัครเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 518 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่