คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

ขั้นตอนการรับสมัครเด็กปฐมวัย

ขั้นตอนการรับสมัครเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบและชุดทดสอบอย่างง่ายของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบและชุดทดสอบอย่างง่าย พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จำนวนผู้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประจำปี 2564

จำนวนผู้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประจำปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือขอรรับบริการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

023 คู่มือการปฏิบัติงานการตามพรบ.การสาธารณสุข พศ.2535.pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 949 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การให้บริการคลีนิคเด็กสุขภาพดี

024 การให้บริการคลีนิคเด็กสุขภาพดี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 829 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การให้บริการสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน

025 การให้บริการสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 889 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ห้องปฏิบัติการ

026 ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ห้องปฏิบัติการ (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 854 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

5_รพ_ส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 859 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

6_คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 828 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ และชุดทดสอบอย่างง่าย ของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7_จำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 824 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปยอดผู้ป่วยนอกแยกตามสิทธิการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

8_สรุปยอดผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ_4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 862 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติงานของคลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

9_รายงานการให้บริการของคลีนิกส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 784 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่