คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และชุดทดสอบภาคสนามของกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และชุดทดสอบภาคสนามของกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัย (วัลลภ ไทยเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัย (วัลลภ ไทยเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการรับสมัครเด็กปฐมวัย

ขั้นตอนการรับสมัครเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 338 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบและชุดทดสอบอย่างง่ายของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบและชุดทดสอบอย่างง่าย พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จำนวนผู้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประจำปี 2564

จำนวนผู้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประจำปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือขอรรับบริการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

023 คู่มือการปฏิบัติงานการตามพรบ.การสาธารณสุข พศ.2535.pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 1026 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การให้บริการคลีนิคเด็กสุขภาพดี

024 การให้บริการคลีนิคเด็กสุขภาพดี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 913 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การให้บริการสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน

025 การให้บริการสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 952 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ห้องปฏิบัติการ

026 ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ห้องปฏิบัติการ (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 909 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

5_รพ_ส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 1025 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

6_คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 932 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ และชุดทดสอบอย่างง่าย ของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7_จำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 889 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่