คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

สถิติผู้รับบริการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

สถิติผู้รับบริการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถิติผู้รับบริการคลินิกทันตกรรม ประจำปี 2566

สถิติผู้รับบริการคลินิกทันตกรรม ประจำปี 2566
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถิติให้บริการศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัย ประจำปี 2566

สถิติให้บริการศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัย ประจำปี 2566
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสถิติการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ---

ข้อมูลสถิติการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ---
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกรมอนามัย ประจำปี 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกรมอนามัย ประจำปี 2565
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และชุดทดสอบภาคสนามของกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และชุดทดสอบภาคสนามของกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัย (วัลลภ ไทยเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัย (วัลลภ ไทยเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 242 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการรับสมัครเด็กปฐมวัย

ขั้นตอนการรับสมัครเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 469 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบและชุดทดสอบอย่างง่ายของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบและชุดทดสอบอย่างง่าย พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 238 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จำนวนผู้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประจำปี 2564

จำนวนผู้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประจำปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือขอรรับบริการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

023 คู่มือการปฏิบัติงานการตามพรบ.การสาธารณสุข พศ.2535.pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 1105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การให้บริการคลีนิคเด็กสุขภาพดี

024 การให้บริการคลีนิคเด็กสุขภาพดี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 964 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่