คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

สถานการณ์ปัญหา
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวัยเรียน

สถานการณ์ปัญหา
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ กลุ่มเด็กวัยรุ่น

สถานการณ์ปัญหา
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน

สถานการณ์ปัญหา
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 655 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 621 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการ

สถานการณ์ปัญหา
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 627 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สถานการณ์ปัญหา
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สิ่งสนับสนุนกลุ่มสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 635 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านระบบบริการปฐมภูมิ

สถานการณ์ปัญหา
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ

สถานการณ์ปัญหา
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านระบบควบคุมโรค

สถานการณ์ปัญหา
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สถานการณ์ปัญหา
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่