คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกรมอนามัย
กรมอนามัย
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย
01
กรกฎาคม
2565
01.07.2565
ติดตามการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

แลกเปลี่ยนประเด็นการดำเนินงาน และลงเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ รถตรวจปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม, ห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

01
กรกฎาคม
2565
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรม
01.07.2565
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา10.30-12.00น.สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565 เชิญรับชมการเสวนาวิชาการ หัวข้อ”สานพลังเครือข่าย ปกป้องโลก ปกป้องเราสู่อนามัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมเสวนา

30
มิถุนายน
2565
30.06.2565
กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน ร่วมกิจกรรม 3 Rs เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ การลดการใช้ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่

กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน ร่วมกิจกรรม 3 Rs เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ การลดการใช้ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

กฎหมายสาธารณสุข
31.03.2565
การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2022 / 07
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิค

ข่

าวหนังสือพิมพ์

รับทราบทุกสถาณการณ์ข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ
(Your Health Record) แบบออนไลน์ได้ใน

3

ขั้นตอน

Call 01 Hero