คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกรมอนามัย
กรมอนามัย
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย
02
กุมภาพันธ์
2566
02.02.2566
กรมอนามัย แจ้งท้องถิ่นลงดาบตู้กดเครื่องดื่มผสมกัญชาที่ไม่ได้รับใบอนุญาต หลังตักเตือนแล้ว

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบตู้จำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชาอัตโนมัติ หลังตักเตือนแล้ว พบว่า ผู้ประกอบกิจการรายดังกล่าวยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

05
กุมภาพันธ์
2566
05.02.2566
การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

03
กุมภาพันธ์
2566
03.02.2566
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award) ครั้งที่ 3/2566

นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award) ครั้งที่ 3/2566

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

กฎหมายสาธารณสุข
31.03.2565
การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2023 / 02
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิค

11.07.2565
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

13.09.2563
Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

ข่

าวหนังสือพิมพ์

รับทราบทุกสถาณการณ์ข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ
(Your Health Record) แบบออนไลน์ได้ใน

3

ขั้นตอน

Call 01 Hero