คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกรมอนามัย
กรมอนามัย
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย
04. สรุปข่าวประจำวัน
กรมอนามัย
16
มิถุนายน
2567
ข่าวแจกสื่อมวลชน
16.06.2567
สธ.เปิดงาน ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024 และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการเเข่งขัน

วันนี้ (16 มิถุนายน 2567) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดงาน ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024 และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการเเข่งขัน โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงาน ณ สนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

14
มิถุนายน
2567
14.06.2567
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ณ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ข้อความยาว - วันที่ 14 มิถุนายน 2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ณ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ข้อความยาว - วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ นางวิชชุพร เกตุไหม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง/ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) พร้อมสื่อสารแนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค ณ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

กฎหมายสาธารณสุข
31.03.2565
การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2024 / 06
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิค

11.07.2565
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

13.09.2563
Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

ข่

าวหนังสือพิมพ์

รับทราบทุกสถาณการณ์ข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ
(Your Health Record) แบบออนไลน์ได้ใน

3

ขั้นตอน

Call 01 Hero