คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกรมอนามัย
กรมอนามัย
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย
20
กุมภาพันธ์
2567
ข่าวแจกสื่อมวลชน
20.02.2567
กรมอนามัย เปิดตัว Model พลัง 3 สร้าง แก้ปัญหาเด็กปฐมวัยไทยเตี้ย ผอม อ้วน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว Model พลัง 3 สร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุ 0 – 5 ปี ทั้งเรื่องเตี้ย ผอม อ้วน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย เพื่อเด็กไทยมีภาวะโภชนาการดีและเจริญเติบโตสมวัย

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
15.02.2567
นางสาวมาลินี อัตถาวุฒิ
กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
15.02.2567
นางสาวนฤมล สันหนู
กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
15.02.2567
นายบุญถัน เสนข้อ
วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

กฎหมายสาธารณสุข
31.03.2565
การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2024 / 02
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิค

11.07.2565
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

13.09.2563
Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

ข่

าวหนังสือพิมพ์

รับทราบทุกสถาณการณ์ข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ
(Your Health Record) แบบออนไลน์ได้ใน

3

ขั้นตอน

Call 01 Hero