คุณกำลังมองหาอะไร?

ระวัติ CIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมอนามัย

นายแพทย์บัญชา ค้าของ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมอนามัย

Box Image 0 About Hero 0

ประวัติการศึกษา


- พ.ศ.2531 ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- พ.ศ.2547 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

- พ.ศ.2554 อนุมัติบัตรเวชกรรมป้องกันสาขาจิตเวชชุมชน แพทยสภา

ประวัติการรับราชการ

 

- พ.ศ.2542-2548 ผู้อำนวยการ (นายแพทย์ 8) ด้านเวชกรรมทั่วไป รพ.อ่าวลึก จ.กระบี่

- พ.ศ.2548-2552 นายแพทย์ 8 (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุข จ.กระบี่

- พ.ศ.2552-2553 ปฏิบัติหน้าที่ (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มประกันสุขภาพ

- พ.ศ.2553-2554 รักษาการในตำแหน่ง (นายแพทย์) กลุ่มประกันสุขภาพ

- พ.ศ.2554 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) กลุ่มประกันสุขภาพ

- พ.ศ.2554-2555 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

- พ.ศ.2555-2556 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

- พ.ศ.2556 ปฏิบัติราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- พ.ศ.2556-2558 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ) สำนักบริหารกลาง

- พ.ศ.2558-2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

- พ.ศ.2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช