คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบและชุดทดสอบอย่างง่ายของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบและชุดทดสอบอย่างง่าย พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 347 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จำนวนผู้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประจำปี 2564

จำนวนผู้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประจำปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือขอรรับบริการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

023 คู่มือการปฏิบัติงานการตามพรบ.การสาธารณสุข พศ.2535.pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 1176 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การให้บริการคลีนิคเด็กสุขภาพดี

024 การให้บริการคลีนิคเด็กสุขภาพดี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 999 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การให้บริการสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน

025 การให้บริการสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 1026 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ห้องปฏิบัติการ

026 ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ห้องปฏิบัติการ (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 981 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

5_รพ_ส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 1224 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

6_คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 1075 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ และชุดทดสอบอย่างง่าย ของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7_จำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 976 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปยอดผู้ป่วยนอกแยกตามสิทธิการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

8_สรุปยอดผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ_4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 958 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติงานของคลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

9_รายงานการให้บริการของคลีนิกส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 878 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Green and Black Corporate Comparison Chart
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 657 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่