คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

การให้บริการสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน

025 การให้บริการสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 1003 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ห้องปฏิบัติการ

026 ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ห้องปฏิบัติการ (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 959 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

5_รพ_ส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 1199 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

6_คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 1047 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปจำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ และชุดทดสอบอย่างง่าย ของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7_จำนวนการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 949 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปยอดผู้ป่วยนอกแยกตามสิทธิการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

8_สรุปยอดผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ_4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 940 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติงานของคลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

9_รายงานการให้บริการของคลีนิกส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 856 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Green and Black Corporate Comparison Chart
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 637 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่