คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2563-2565) ฉบับปรับปรุง

Anamai Strategy Plan 63-65.pdf
ขนาดไฟล์ 13.69 MB
ดาวน์โหลด 769 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฯ (040560).pdf
ขนาดไฟล์ 15.72 MB
ดาวน์โหลด 1050 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณรายจ่ายประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 2.10 MB
ดาวน์โหลด 919 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

“รวมพลัง”เปลี่ยนกรมอนามัย

DOH Change (18 10 59).pdf
ขนาดไฟล์ 11.39 MB
ดาวน์โหลด 1098 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่