คุณกำลังมองหาอะไร?

 

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

     หากท่านพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอนามัยท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยขอความกรุณาผู้ร้องเรียน โปรดระบุชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่หรือหน่วยงานที่สังกัดด้วย เพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบข้อเท็จจริง มีความเป็นธรรม โปร่งใส ชัดเจนแก่ทุกๆ ฝ่าย และขอให้ผู้ร้องเรียนเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ