คุณกำลังมองหาอะไร?

ธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดจังหวัดลําพูน และจังหวัดลําปาง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.06.2567
23
0
แชร์
14
มิถุนายน
2567

         วันนี้ (14 มิถุนายน 2567) เวลา 09.00 น.

         นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดจังหวัดลําพูน และจังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 และมอบนโยบาย 5+5 เร่งรัด พัฒนา สานต่อ พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรด้านสาธารณสุขพบปะ ทักทาย อสม.จังหวัดลําพูน ลำปาง มอบชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นให้แก่ อสม.ทุกอำเภอและพิธีเปิดป้ายศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลลําพูน
          ทั้งนี้ พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ได้มอบหมายให้ พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะ ร่วมลงพิ้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน