คุณกำลังมองหาอะไร?

พิ

พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (MOPH Together Against Corruption)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.01.2566
17
0
แชร์
25
มกราคม
2566

     วันนี้ (21 ธันวาคม 2565) เวลา 08.00 น. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอนามัย เข้าร่วม พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (MOPH Together Against Corruption) และเข้ารับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ผลคะแนนระดับ A (85.00 – 94.99) จากนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     โดย คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีคะแนนเท่ากับ 93.05 คะแนน อยู่ในลำดับที่สอง จากหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน