คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัย เผยคนไทยกินโซเดียม ‘เกินค่ามาตรฐาน เกือบ 2 เท่า’ จับมือ LINE MAN Wongnai ส่งตรงเมนูชูสุขภาพ & หวานน้อยสั่งได้ ถึงบ้าน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.01.2566
75
0
แชร์
20
มกราคม
2566

            กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจการบริโภคเกลือโซเดียมของคนไทย พบมากถึง 3,636 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ขยายความร่วมมือต่อเนื่อง จับมือกับ LINE MAN Wongnai ขับเคลื่อนหวานน้อยสั่งได้ และเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อให้ประชาชนได้เลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผ่าน Food delivery คาดขยายการดำเนินงานให้ครบทุกแพลตฟอร์ม เร็วๆ นี้

          (วันนี้ 20 มกราคม 2566) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดภายในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเมนูชูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้สู่ร้านอาหารและ food delivery ร่วมกับนายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 ว่า ปัจจุบันคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ซึ่งสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย ซึ่งจากข้อมูลของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่า ประชากรไทยบริโภคเกลือโซเดียมมากถึง 3,636 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน นั่นหมายถึง คนไทยได้รับโซเดียมเกินมาตรฐานถึงเกือบ 2 เท่า ประกอบกับข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560–2562 พบว่า คนไทยบริโภคน้ำตาลทราย 2.5–2.6 ล้านตันต่อปี และปี 2562 คนไทยดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลเฉลี่ย 3 แก้วต่อวัน ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพฤติกรรมการบริโภคที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต

          “ทั้งนี้ การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม โดยข้อมูลสาธารณสุขใน ปี 2559-2563 พบว่า การเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 3 อันดับแรก คือ โรคมะเร็งทุกประเภท โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความหวาน มัน เค็ม เกินมาตรฐาน และขาดการออกกำลังกาย กรมอนามัยจึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัยตลอดช่วงชีวิต จึงสร้างความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพผ่านเทคโนโลยี ที่เข้าถึงประชาชนได้ในทุกพื้นที่ มีความทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน โดยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ
จาก LINE MAN Wongnai ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนหวานน้อยสั่งได้ และเมนูชูสุขภาพ ผ่าน LINE MAN เพื่อให้ประชาชนได้เลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย และบริโภคอาหารที่ลดหวานมัน เค็มลง เพื่อสุขภาพที่ดี จนกระทั่งสามารถแนะนำให้ผู้อื่นเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีได้อีกด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

          ทางด้าน นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai กล่าวว่า เราเห็นความสำคัญของผู้รับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานเพื่อช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพ จากการบริโภคอาหารที่มีความหวาน มัน เค็ม มากเกินไป จึงขอเป็นอีกช่องทางให้ผู้รับบริการได้รับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยร่วมมือกับกรมอนามัย ในการผลักดันเมนูชูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้สู่ร้านอาหาร บน Food delivery LINE MAN และประชาสัมพันธ์เมนูชูสุขภาพผ่านแพลตฟอร์มรีวิวร้านอาหาร Wongnai ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีประชาชนเข้าถึงเป็นจำนวนมาก ใกล้ชิดกับวิถีการกินของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับบริการของ LINE MAN และ Wongnai จะมีสุขภาพที่ดี

***

กรมอนามัย / 20 มกราคม 2566

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน