คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัย ร่วมกับ ททท. มอบป้าย ‘CFS และ SHA Plus’ ให้กองทัพอากาศ หลังอาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. บ่อฝ้าย ประเมินผ่านเกณฑ์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.12.2564
23
0
แชร์
01
ธันวาคม
2564

                วันนี้ (1 ธันวาคม 2564) นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบป้ายสัญลักษณ์ COVID Free Setting และ SHA Plus ให้กับกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอกนภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

                  นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. บ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการเปิดให้บริการในรูปแบบห้องพักและได้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting จนผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับมอบป้ายในครั้งนี้ มีการปฏิบัติครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) โดยใช้แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย  และความปลอดภัย ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ห้องประชุม ห้องพัก สถานบริการบริเวณพื้นผิวอุปกรณ์ที่สัมผัสร่วมกัน ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฟอกขาว 0.1 เปอร์เซ็นต์หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ มีการเว้นระยะห่าง มีการระบายอากาศที่ดี 2) ด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel) คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกวันและประเมินตนเองผ่านไทยเซฟไทย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ปฏิบัติตามการป้องกันการติดเชื้อ UP-DMHTTA และผู้ประกอบการ พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนตามที่กำหนด หรือทำการตรวจ ATK ทุก 7 วัน และ 3) ด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer) มีการตรวจสอบหลักฐาน หรือเอกสารของผู้รับบริการ ได้แก่ ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ที่กำหนด หรือผลตรวจ ATK ไม่เกิน 7 วัน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของ UP-DMHTTA อย่างเคร่งครัด

   “ทั้งนี้สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ประเมินตามมาตรการ COVID Free Setting สามารถประเมินตนเองได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th โดยทุกสถานประกอบการที่ประเมินผ่าน สามารถพิมพ์ใบรับรองผลเพื่อติดไว้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน และสำหรับช่องทางภาคประชาชนเพื่อประเมินสถานประกอบการ สามารถดำเนินการใน 3 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที่ 1 สแกน QR Code  ใน E-Certificate ของสถานประกอบการที่ไปใช้บริการ ช่องทางที่ 2 ประเมินผ่านทางเว็บไซต์ Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัย และ ช่องทางที่ 3 ประเมินผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย/  1 ธันวาคม 2564

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน