คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัย ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ย้ำ ร้านอาหาร เข้ม 3 ด้าน ตามมาตรการ COVID Free Setting

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.11.2564
23
0
แชร์
29
พฤศจิกายน
2564

      วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามมาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบการร้านอาหาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ว่าการลงพื้นที่สถานประกอบกิจการร้านอาหารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในครั้งนี้ ถือเป็นการย้ำมาตรการ COVID Free Setting    ในสถานประกอบการร้านอาหารในท่าอากาศยานที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากควรปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยทำความสะอาด โต๊ะ ที่นั่ง ทันทีก่อนและหลังใช้บริการด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม รวมทั้งทำความสะอาดก๊อกน้ำที่ใช้ภายในสถานที่ปรุงประกอบอาหาร ล้างภาชนะอุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหารด้วยน้ำยาล้างจานให้สะอาด แช่ในน้ำร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที อบหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร รวมทั้งจัดให้มีที่ล้างมือพร้อมน้ำและสบู่สำหรับล้างมือหรือจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำโต๊ะ จัดอุปกรณ์กินอาหารแบบส่วนบุคคล ได้แก่ อาหาร หรือภาชนะเครื่องปรุงรส อุปกรณ์แบบส่วนบุคคล โดยให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและ  โต๊ะที่นั่ง 1 – 2 เมตร ควบคุมความแออัดของผู้ใช้บริการภายในร้านอาหาร และให้งดจัดบริการอาหารในรูปแบบการให้ลูกค้า  หยิบตักอาหารด้วยตนเอง

       “ข้อปฏิบัติถัดมา คือ 2) ด้านผู้ให้บริการ พนักงานทุกคน ควรฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง 1 – 3 เดือนหรือมีผลตรวจ ATK ตามมาตรการแล้วไม่พบเชื้อ เช่น การสุ่มตรวจพนักงาน ในร้านอาหารทุก 7 - 14 วัน ตรวจเชื้อเมื่อมีอาการที่น่าสงสัย หรือตรวจเมื่อมีผลการประเมินไทยเซฟไทยมีความเสี่ยงสูง เป็นต้น นอกจากนี้ เน้นย้ำและให้ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อย่างเข้มข้น โดยคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับติดตาม พนักงาน และผู้รับบริการทุกคน รวมทั้งงดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพักกินอาหารร่วมกัน และ 3) ด้านผู้รับบริการ ควรมีการคัดกรองความเสี่ยงของผู้รับบริการก่อนเข้าร้านด้วยไทยเซฟไทย โดยขอความร่วมมือให้เจ้าของร้านกำกับติดตามผู้รับบริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด ผู้รับบริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา ยกเว้นเฉพาะตอนกินอาหารเท่านั้น ใช้บริการในร้านอาหาร  ไม่เกิน 2 ชั่วโมง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 2 เมตร โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของร้านอย่างเคร่งครัด” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

 

กรมอนามัย / 29 พฤศจิกายน 2564

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน