คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัย ร่วมประชุมโครงการตามพระราชดำริ กพด. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านระบบ ZOOM

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.04.2564
168
0
แชร์
28
เมษายน
2564

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ กพด. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับวังสระปทุม ต้นสังกัดสถานศึกษา และหน่วยร่วมสนองงาน

          ทั้งนี้ กรมอนามัย โดยนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ กพด. เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานพระราโชวาทในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 28 เมษายน 2564

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน