คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกรมอนามัย
กรมอนามัย
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย
04. สรุปข่าวประจำวัน
กรมอนามัย
19
กรกฎาคม
2567
ข่าวแจกสื่อมวลชน
19.07.2567
กรมอนามัย เผยคนไทยมีความรอบรู้เพิ่มขึ้น ชูบุคคล-ชุมชน-องค์กรต้นแบบ เตรียมยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในงาน “NHLA” 2024

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยมีความรอบรู้เพิ่มขึ้น พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติองค์กร ชุมชน บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในงาน National Health Literacy Annual Meeting 2024 หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ก้าวสู่สังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

23
กรกฎาคม
2567
2567
23.07.2567
วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและ การเตรียมการรองรับภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2567 ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและการเตรียมการรองรับภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2567 ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ. นครสวรรค์ โดยนายแพทย์ทรงวุฒิ ประสพสุข นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำฯ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานการประชุม

23
กรกฎาคม
2567
23.07.2567
วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ดร.นายแพทย์นิธิรัตน์ บุณตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานการประชุม ติดตามการดำเนินงาน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ดร.นายแพทย์นิธิรัตน์ บุณตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานการประชุม ติดตามการดำเนินงานการบันทึกผลการตรวจคัดกรองส่งเสริมสุขภาพ ด้วย สถานีสุขภาพ (health station) ณ คลินิกตรวจโรคทั่วไป สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและ กิจกรรมเชิงรุก (โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว) ซึ่งเป็นโครงการ การพัฒนาแผนปฏิบัติการ ด้านการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พ.ศ.2566-2570 (งบประมาณ สสส.) พร้อมติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มภารกิจบริการและวิชาการ

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

กฎหมายสาธารณสุข
31.03.2565
การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2024 / 07
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิค

11.07.2565
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

13.09.2563
Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

ข่

าวหนังสือพิมพ์

รับทราบทุกสถาณการณ์ข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ
(Your Health Record) แบบออนไลน์ได้ใน

3

ขั้นตอน

Call 01 Hero