คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกรมอนามัย
กรมอนามัย
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย
22
เมษายน
2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
22.04.2567
แคดเมียม!!! การควบคุมสถานประกอบกิจการ

แคดเมียม!!! การควบคุมสถานประกอบกิจการ ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพจากกากของเสียเเคดเมียม

22
เมษายน
2567
22.04.2567
ประชุมหารือการขับเคลื่อนมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (SAN และ SAN Plus) ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่

วันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (SAN และ SAN Plus) ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ โดยมีนางสุธิดา อุทะพันธุ์ ผู้อำนวยการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยอาจารย์ศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย รองผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และเจ้าหน้าที่ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำร่วมให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี

22
เมษายน
2567
22.04.2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลจอร์แดน หลักสูตร Robotic Process Automation for Leaders

ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลจอร์แดน หลักสูตร Robotic Process Automation for Leaders

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

กฎหมายสาธารณสุข
31.03.2565
การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2024 / 04
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิค

11.07.2565
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

13.09.2563
Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

ข่

าวหนังสือพิมพ์

รับทราบทุกสถาณการณ์ข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ
(Your Health Record) แบบออนไลน์ได้ใน

3

ขั้นตอน

Call 01 Hero