คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

Plan_5_years_(2563-2565).pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 756 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

plan55-58.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 749 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
56-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 652 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Plan 2014-2017.pdf
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด 476 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 562 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 731 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 732 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ดาวน์โหลด 719 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 732 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่