คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

Plan_5_years_(2563-2565).pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 840 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

plan55-58.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 760 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
56-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 659 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Plan 2014-2017.pdf
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด 486 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 612 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 739 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 740 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ดาวน์โหลด 727 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 739 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่