คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี

Plan_5_years_(2563-2565).pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 1229 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

plan55-58.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 828 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
56-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 711 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Plan 2014-2017.pdf
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด 545 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 776 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 787 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 792 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ดาวน์โหลด 777 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 784 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่