คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี

Plan_5_years_(2563-2565).pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 1000 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

plan55-58.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 804 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
56-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 693 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Plan 2014-2017.pdf
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด 530 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 725 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 773 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 774 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ดาวน์โหลด 761 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 772 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่