คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี

Plan_5_years_(2563-2565).pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 910 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

plan55-58.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 770 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
56-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 664 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Plan 2014-2017.pdf
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด 495 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 666 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 746 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 747 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ดาวน์โหลด 734 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 744 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่